Skip to main content

Ligaansvarig:

Roman OLsson

Mobil: 0708 - 12 62 58
Email: olssonroman@hotmail.com

download

här är den senaste PDF-filen med spelreglerna. Du kan ladda ner och skriva ut.

Aktuella Spelregler

Elitserien              = 501 D.O. med 4 dubblar (League)

Serie A                 = 501 D.O. med 2 dubblar - de 2 sista på matchprotokollet (League)

Serie B                  = 501 M.O. med 2 dubblar - de 2 sista på matchprotokollet (League)

Serie C                  = 501 OUT (enkel utgång) med 2 dubblar - de 2 sista på matchprotokollet (League)

 

Spelare kvalifikationer

Spelaravgifter:

Spelarlicensen är för närvarande 150:- kr per person och säsong.

Varje lag betalar i början av säsongen 600:- (4 x 150:- / spelare).

Även spelare som har spelad 13 matcher eller mer måste betala in spelaravgiften.

Man gör detta genom att bet.. in 150:- via BG: 5547-5982 eller via SWISH till 0708-126258.

Man kan även lämnar personligen avgiften till ligaansvarig eller lämnar pengarna i ett kuvert på sitt resp. spelställe.

 

Spelställe avgifter:

C: 250:- / lag

B: 325:- / lag

A: 400:- / lag

Elit: 450:- / lag

 

Indelning / Ranking av individuella spelare

Serie vinnande lag rankas ALLA spelare i det laget en högre serie kommande säsong.

Tex: Vinner laget B serien så klassas alla som A spelare nästa säsong osv.

Under säsong uppehåll tillhör man föregående säsong s ranking / indelning.

Under pågående säsong är det tillåtet att göra fler spelaranmälningar till lagen förutom:

I en serie med 6 eller färre lag får man inte sätta in en ny spelare i den sista omgången.

I en serie med 7 lag får man inte sätta in en ny spelare i den sista omgången

I en serie med 8 lag får man inte sätta in en ny spelare i de 2 sista omgångarna.

Undantag:

För att man ska kunna använda sig av en reserv (som inte har spelat) i de sista omgångarna / matcherna (se ovan)  måste han/hon varit uppskriven och fysisk varit med minst 1 match i en serie med 6 lag eller färre , 1 match i en serie med 7 lag och 2 matcher i en serie med 8 lag innan.

 

Byte till andra lag under pågående säsong:

En spelare får endast byta till ett annat lag en gång per säsong!

Det är tillåtet för en spelare att under pågående säsong att byta lag under följande förutsättningar:

Bytet får endast ske inom samma disciplin spelaren spelar i, t.ex. byte från B till B eller till en högre serie, t.ex. från B till A eller Elit-serien.

Vid lagbyte gäller en karens på 1 match i en serie med 6 lag eller färre, 1 match i en serie med 7 lag och

2 matcher i en serie med 8 lag nästkommande seriematcherna.

Karenstiden gäller från den serien spelaren kommer ifrån.

Skulle en match spelas enligt spelplan och av någon anledning inte bli spelad så ska denna match inte räknas bland de karensmatcherna, det ska gälla faktiskt spelade matcher.

Kommer det fram att detta inte har följts kommer spelarens matcher inte att räknas, alltså inga poäng för matcherna och laget.

Lagledaren är skyldig att kontrollera att sina respektive spelare är godkända för den serien de ska spela i.

Spelare som byter lag inom samma serie behåller sina rankingpoäng.

 

Lån av spelare utan karens

Det är möjligt att låna max 2 olika spelare till sitt lag under följande förutsättningar:

Spelaren får INTE lånas från högre serie.

Man får endast låna spelare till sitt lag en (1) gång / säsong!

Man får bara låna spelare om det inte krocka med regeln om att ta in nya spelare i den sista eller 2 sista omgångarna.

Man får låna från sin egen serie.

 

Ombildande och nerflyttning av lag:

Om ett lag ”ombildas” i en lägre division, (gäller ej lag som blir nedflyttande p.g.a. placering i ligan), får detta lag max använda två spelare i laget från föregående säsong. Detta gäller även om ett lag skulle vilja stanna kvar i till exempel B-serien. Om ett lag skulle flyttas ner till en lägre division gäller nedflyttningen endast en serie i taget. Till exempel: Ett lag från A-serien kan endast gå ner till B-serien o.s.v.

Uppflyttning av lag:

Ett lag kan lämna in önskemål på sin laganmälan om att få flytta upp till nästa serie även om laget inte tagit sig dit genom placering. Ligaansvarig bedömer varje säsong om det finns behov av utfyllnad i den högre serien och kan i så fall flytta upp lag. Skulle det bara finnas plats för t.ex. ett lag till, och det är fler som ansöker om att flyttas upp, avgörs vilket lag som går upp genom spel eller lottning.

Nedflyttning av enskild spelare:

Spelare kan endast flytta ner en serie per säsong. Skulle en spelare som kommer från t.ex. A – serien vilja spela i C– serien nästa säsong får spelaren ”pausa” en säsong. Spelare som genom straff varit avstängd från spel under säsongen räknas som spelare i den serie han/hon varit avstängda från.

Undantag:

Om en spelare har spelat en seriematch (fyra singlar en eller två dubblar, sam 6 matcher) i ex a eller elit under en säsong och säsongen efter vill starta i en lägre serie då kan man begära dispans från styrelsen om att få starta i två serier ner.

Begäran om dispans måste anmälas till styrelsen och ligansvarig i god tid innan serien börjar.

Exempel: En spelare har spelat en seriematch för ett elitlag kan den spelare få dispans att börja i B.
Vid fall då det fattas lag till B, A och Elit-serierna skall de lag som spelat i respektive serie tidigare säsong tillfrågas och erbjudas en plats i första hand.

 

SPORTTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Hemmalaget har ansvar för att darttavlorna är rensade från spetsar innan matchstart.

Lagledaren måste se till att avståndet till dartautomaten är väl synligt markerad.

Spelarna får använda sina egna pilar under förutsättning att de motsvarar nedan stående krav:

Pilarna skall ha plastspetsar som kan fastna i darttavlans hål.

Pilarna får ej vara längre än 16.8 cm.

Maximala vikten på pilarna får ej överstiga 18 gr. Marginaler på max 5 % är tillåtna. Spelare som använder tyngre pilar avstängs för resten av säsongen och matcherna som spelaren har använd sig av tyngre pilar räknas som förlust. Således kan ett lag som vunnit genom denna spelare bli fråntagen vinsten + poäng.

 

Avståndsmarkeringen:

Avståndsmarkeringen skall vara 2,37m från tavlans markering på sidan av bottenplattan.

Avståndet bakom kastlinjen bör minst vara 1,5 m.

För rullstolsbundna spelare gäller att det bakre hjulet är placerad på kastlinjen. Det främre hjulet får således vara framför kastlinjen riktad mot dartautomaten.

Vid seriespel skall tavlan vara belyst med en lampa som motsvara minst 40W.

Skulle dartautomaten vid flera tillfällen visa fel och felet inte kan åtgöras och inga reservautomater finns tillgängliga skall spelet avbrytas och ligaansvarig kontaktas. Matchen får då spelas om vid ett senare tillfälle som fastläggs av ligaansvarig i samråd med bägge inblandade lagen.

Under matchen måste spellokalen hålla normal rumstemperatur.

 

TIDER

Gällande speltider i spelplanen är bindande!

Speltider och spelförskjutningar:

I en serie med 6 lag eller färre får den sista omgången inte flyttas framåt.

I en serie med 7 lag får den sista omgångarna inte flyttas framåt.

I en serie med 8 eller fler lag får de 2 sista omgångarna inte framåt.

Man får däremot tidigarelägga alla matcher.

Med en matchomgång menas lördag, söndag och måndag.

Undantag av speltider:

Borta laget måste godkänna en spelförskjutning om hemma lagets spelställe har andra arrangemang än seriespel

på den aktuella tiden.

En matchflyttning måste också godkännas om en eller flera spelare från ett lag vill deltaga i någon

e-dartturnering i utlandet.

En matchflyttning måste också godkännas om en eller flera spelare från ett lag vill deltaga i storturneringar för steeldart.
Följande tävlingar gäller då: Höstcupen., DM, Vårcupen, Riksserien och Swedish Open. OBS: Endast en (1) tävling får man välja för steeldart per säsong.
Det gäller INTE om juniorerna vill delta i sina (4) av sina 4 rankingstävlingar. DOCK GÄLLER SOFTS REGLER OM MATCHFLYTTNING I DOM SISTA OMGÅNGAR.

Övriga avvikelser från spelplanen är bara möjligt efter överenskommelse med de bägge inblandade lagen.

 

3 veckors regeln:

3 veckors regeln gäller endast i andra halvan av säsongen!

I första halvan av säsongen ska alla ev. flyttade matcher vara spelade INNAN andra halvan av säsongen börjar.

Vid flyttning av matcher har det lag som har gått med på att flytta matchen rätt att välja tre rimliga speldatum inom loppet av tre veckor.

Alla flyttade matcher måste spelas inom 3 veckor fr.o.m. spelplanens datum. Om bägge lagen inte kommer överens om ett rimligt datum kommer ligaansvarig att tilldela ett datum. Kan inte det flyttande laget spela på utsatt datum måste ett W.O lämnas. Spelas inte matchen inom angiven tid blir det poängavdrag och böter.Vardera lag får 3 poängs avdrag och 500 kr i böter.

Laget som flyttar matchen måste meddela ligaansvarig senast på tisdagar kl. 08:00 efter den aktuella spelomgången.

Om ett lag inte kan gå med på en matchförflyttelse gäller spelplanen.

En spelförskjutning bör fastläggas minst 24 timmar före ordinarie spelstart.

 

SPELFÖRLOPP

Förberedelser:

Senast 30 min efter utsatt matchtid ska matchen vara startad.

15 min. före den officiella spelstarten är en dartautomat reserverat för bortalaget.

 

Förseningar:

Om match inte kan starta på utsatt tid p.g.a. att matchen innan drar ut på tiden, måste de drabbade lagen vänta på matchstart upp till 1 timme. Därefter kan lagen välja att inte spela matchen utan att då bestämma ny dag för spel. I sådana fall skall detta meddelas till ligaansvarig omedelbart.

 

Spelstart:

Gällande disciplin skall spelas med två vinstset (bäst av tre set). Alla spelar mot alla.

Hemmalaget börjar fylla i matchprotokollet och det är tillåtet för hemmalaget att hemlighålla laguppställningen för bortalaget.

Alla reserver, möjligheten finns till två reserver, skall skrivas in på matchprotokollet innan matchen startar.

Lagen spelar efter matchprotokollets omgångar, d.v.s. H1 mot B1, H2 mot B2 o.s.v.

Byte av spelare är när som helst möjligt, dock ej under pågående match. Byter man ut exempelvis H1 spelar reserven på H1 plats för resten av H1 matcherna. Har en spelare blivit utbytt får spelaren inte återgå till spelet.

Byta till andra reserven, t.ex. reserv 1 mot reserv 2, är tillåtet. I vilken ordning R1 eller R2 bytas in spelar ingen roll, det avgör lagledaren.

Spelaren i hemmalaget börjar. Andra setet börjar spelaren i bortalaget.

Vid ett ev. 3:e set avgörs det genom ett kast mot ”Bulls Eye” vem som börjar. Här börjar hemmalagets spelare att middla. Pilarna måste sitta kvar i tavlan. Ramlar pilen ner måste spelaren kasta om.

Spelaren får middla tills en pil sitter i tavlan.

Den som kommer närmast ”Bulls Eye” börjar 3:e set. Vid träff i hela bullen, blå som röd, skall frågan ställas till motståndaren om pilen ska sitta kvar eller inte. .OBS: Träff i röd bulle räknas högre än träff i blå bulle.

 

Spelets gång:

Varje spelare skall förvissa sig om innan han/hon kastar att hans/hennes spel nummer lyser i displayen på dartautomaten.

Om en spelare kastar när motståndarens display fortfarande lyser ska spelet fortsätta på följande sätt:

Har spelaren kastat mindre än 3 pilar ska han/hon trycka en gång på startknappen, men får då bara kasta dom pilar som är kvar. Spelet fortsätter som vanligt, d.v.s. motståndaren kastar efter han/hon har tryckt en gång till på startknappen.

Om spelaren kastat alla pilar när motståndarens spelnummer lyser upp innan det upptäcks, har han/hon avslutat sin runda och motståndaren fortsätter spelet genom att trycka 2 gånger på startknappen. Poängen går alltså till motståndaren.

Alla pilar som har kastats i dartautomatens riktning gäller som kastade oavsett om de poängmässigt registrerats eller om de ramlar ner från darttavlan. Ingen pil får kastas om förutom om man tappar en pil vid kastlinjen.

Undantag gäller endast om automaten inte registrerar pilen som sitter kvar i fältet. Då ska poängen räknas ändå! Detta gör man genom att gå fram till tavlan och trycker in den ej registrerade pilen så att man få sina poäng.

OBS: Om pilen hamnar mellan ett segment och den vita ringen och automaten INTE visar  ”STUCK DART” eller poäng i displayen får man INTE poängen!

Undantag gäller också om poäng inte stämmer överens med vad dartautomaten visar i displayn, dvs om pilen sitter kvar och man ser klart var den sitter så räknar man efter den pilen genom att trycka om så att poängen stämmer. Detta gäller både mitt i spelet och vid utgång.

Om matchen inte kan avslutas efter 17 rundor så avgörs setet genom middling. Här sker middlingen i kastordningen,d.v.s. display 1 börjar att middla!

 

Avslutat kast:

Ett avslutat kast innebär att man får ställa sig på linjen när motståndarens sista pil har kastats i väg, fastnad i tavlan och han/hon är på väg att hämta sina pilar.

 

Övertramp:

Kastlinjen får ej överträdas innan aktuell kastomgången är avslutad, 3 pilar.

Undantag är om tavlan ej slagit över till rätt display, tavlan visar ”stuck”, utgång innan 3 pilar är kastade, vid middling eller om en pil är tappad framför kastlinjen.

Vid övertramp gäller en tillsägelse. Vid upprepade (max 3 gånger) övertramp förloras setet.

Dubbel:

Lagledarna bestämmer innan matchen vem som ska börjar i dubblarna, d.v.s. om man ska följa laguppställningen (spelarens placering på matchprotokollet) eller om det ska vara fritt att välja själv vem som ska ”lägga ut”. Skulle lagledarna inte komma överens följer man laguppställningen (spelarens placering på matchprotokollet).

Exempel: H1/H2 – B3/B4. H1 börjar att kasta sina pilar (”lägga ut”), därefter är det B3 tur, sen H2 och till sist B4. Detta gäller även för resterande dubblarna.

Har man inte bestämt något innan matchen är det fritt att välja själv vem som ska ”lägga ut”.

 

SPELAVSLUTNING

Efter sista spelomgången måste lagledarna i båda lagen kontrollera att poängen är korrekt och bekräfta detta med sin namnteckning på matchprotokollet.

Vid ev. klagomål på resultat eller annat som rör matchen måste protest lämnas in innan matchprotokollet skrivs under av respektive lagledare. Då matchprotokollet är undertecknat räknas matchen som godkänd.

Matchprotokollet ska skickas in via post, per e mail, foto eller meddelas på annat sätt till ligaansvarig av hemmalaget

senast tisdag morgon kl.08:00 efter matchen.

Om matchprotokollet ej har kommit in i tid bötfälls hemma laget med 300 kr som betalas i slutet av säsongen till liga ansvarig.

 

Uppförande:

Alla lagmedlemmar måste respektera de andra spelarna, visa hänsyn och ta ansvar. Det är inte tillåtet att bua, skrika eller störa spelet på annat vis. De som inte spelar ska hålla sig på behörig avstånd från tavlorna och de spelande.

Rekommenderad avstånd till spelande vid linje är 1,5 m.

VID FRÅNVARO (W.O.)

W.O. – Ett lag får endast lämna en (1) W.O. match under en säsong.

OBS: W.O. får inte lämnas i den sista matchomgången i en serie med 6 lag eller färre, i den sista matchomgången i en serie med 7 lag och i de 2 sista matchomgångarna i en serie med 8 lag enligt spelschema.

Skulle W.O. lämnas någon av dessa sista matcherna innebär detta diskvalificering för laget och poängen stryks/nollas för hela säsongen för det aktuella laget. Även lagspelarnas individuella matcher (rankingpoäng) stryks/nollas.

För att undvika att lämna W.O. har ett lag tillåtelse att vid saknad av fullt lag till en match ställa upp med en eller fler spelare. Spelaren/spelarna spelar då sina matcher efter spelprotokollet och förlorar övriga.

Om ett lag inte är närvarande 2 gånger, d.v.s. lämnad 2 st. W.O., diskvalificeras laget från den aktuella säsongen.

 

BÖTER

En (1) W.O. bötfälls med 500 kr i böter.

Två (2) W.O. d.v.s. diskvalificering, kostar 2000 kr i böter.

Alla ev. böter ska betalas till liga ansvarig och ska avgöras av ligaansvarig i samråd med SoFt.

Böterna ska betalas av ”stummen” i laget, dvs 4 spelare som har spelat mest matcher under aktuell säsong.

Böterna måste betalas INNAN nästa säsong börjar.

Skulle böterna inte komma in tills dess får spelaren som ej betalad sin del av böterna inte spelar förrän det är betalad.

Spelaren som har betalad sin del av böterna är spelklar igen nästa säsong.

Liga ansvarig ska skicka en faktura med namnen på de aktuella 4 spelare till lagledaren.

 

TVISTER

Alla ev. tvister skall i första hand avgöras av lagledarna. Skulle lagledarna inte komma överens avgörs protesten av ligaansvarig i samråd med SoFt. Vid eventuell protest skall denne lämnas in skriftligen i två original, senast åtta dagar efter incidenten. Det ena originalet skickas till ligaansvarig Roman Olsson och det andra originalet skickas till ordföranden för SoFt, vilken för närvarande är Håkan Nilsson.

 

ÖVRIGT

Lagledaren för det lag som ändrar något är skyldig att personligen meddela ligaansvarig och alla de lag som är i behov utav upplysningar ang. ändringar om speldatum, spelställe, tidsändringar, nya telefonnr. o.s.v.!

Mobbning av enskilda spelare på diverse sociala medier accepteras inte. Om detta uppdagas kan det vid alvarliga fall resultera i varning, upprepade varningar kan rendera avstängning under en period.

Avslutningsturnering:

För att deltaga på avslutningsturneringen måste spelaren har spelat minst en (1) seriematch under aktuell säsong.

Även en reserv får deltar på avslutningen fast han/hon inte har spelat. Förutsättningen är då att spelaren måste har varit uppskriven på matchprotokollet och fysisk varit med minst 1 match i en serie med 6 lag eller färre, 1 matcher i en serie med 7 lag och 2 matcher i en serie med 8 lag.

Spelare från andra e-dartserier får också deltaga.

 

SoFt :                Håkan Nilsson, Mobil: 0708-878414   Email:

Ligaansvarig:   Roman Olsson, Mobil: 0708-126258   Email: olssonroman@hotmail.com